“Tarihten Günümüze Elazığ” Kongresi Düzenlendi

  • Haberin Tarihi: 17 Kasım 2014
  • Bu haber 1302 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
“Tarihten Günümüze Elazığ”  Kongresi Düzenlendi

17 Kasım Atatürk’ün Elazığ’a Gelişinin 77. Yıl dönümü Anısına “Tarihten Günümüze Elazığ” konulu uluslararası kongre düzenlendi

Elazığ Valiliği himayelerinde; Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara Elazığ Kültür Derneği, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı ve Elazığ Dernekler Federasyonu iş birliği düzenlenen kongrenin açılışı yoğun bir katılımla Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongre öncesi “Harput’tan Elazığ’a” ve “17 Kasım Atatürk’ün Elazığ’a Gelişinin 77. Yıl Dönümü” anısına ithafen Öğretim görevlisi Recep Bağcı ile Fotoğraf sanatçısı Feridun Şedele’nin arşivinden oluşan eserlerin bulunduğu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Elazığ tarihi medeniyetlerin başladığı coğrafyanın bir parçası olduğunu belirterek, Doğu Anadolu’nun önemli bir kültür merkezi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Beyhan, “Elazığ kıdemini Harput’tan alır. Çünkü Harput hem Anadolu’nun eski yerleşim yerlerinden biri hem de Osmanlı idari taksimatında yani 26 Mart 1516 tarihinden itibaren bir sancak merkezidir. Yörenin İslam ile tanışması islamın ilk devirlerine rastlar. Hz. Ömer devrinde İslam orduları bu bölgeyi fetheder. 19 yüzyılın ikinci yarısından itibaren Mamuratul Aziz ismi Harput’un önüne geçti. 1877 tarihinden itibaren bir vilayet merkezi olarak Mamuratul Aziz, 1937 tarihine kadar bu ismi kullandı” diye konuştu. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, Fırat Üniversitesi’nin Elazığ’ın ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin tespiti ve gelişmesine olan katkısı bakımından son yıllarda yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Demirdağ, “Üniversitemiz ile Atatürk Araştırma Merkezi arasında 2013 yılında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde, iki kurumun ortaklaşa kongre ve sempozyum düzenlemesi de kararlaştırılmıştır. Bu kongrede bunun ilk somut örneğidir. Nitekim “Tarihten Günümüze Elazığ Kongresi” Üniversitemizin ev sahipliğinde ve Valiliğimizin himayesinde gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz Elazığ’ın bir marka şehir hüviyetini kazanabilmesi noktasında kendi üstüne düşeni yapmaya devam edecektir. Nitekim Elazığ’ın kimliğini oluşturan Harput’un tarih, kültür, edebiyat, coğrafya ve musikisi ile ilgili çalışmaklar yapmak amacıyla 2013 yılında Üniversitemiz bünyesinde Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Bu merkez tarafından aynı yıl içerisinde “Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu” düzenlendi ve bu sempozyuma sunulan bildiriler de aynı yıl içinde iki cilt kitap halinde yayınlandı. Yine bu merkezin çalışmalarıyla, “Harput Araştırmaları Dergisi” adıyla akademik bir dergi çıkarmaya başladık. İlk sayısı yayımlanan ve yılda iki sayı olarak çıkarılan bu dergiye sosyal bilimlerin her alanından makale kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu dergi de Harput’un marka değeri kazanması açısından oldukça önemlidir.
1
Yine Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bir “Harput Kütüphanesi” kurduk. Bu kütüphanede özelde Harput’a genelde ise Elazığ’a ait olan bütün basılı eserler ile birlikte Osmanlı Arşiv Belgeleri de dijital ortamda toplanarak araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. Bu konudaki çalışmalarımız belli bir aşamaya gelmiştir. Yine bu Merkezimiz tarafından 2015 yılı içerisinde “Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu” da düzenlenecektir. Zira bugün bir evliyalar diyarı olarak bilinen tarihi Harput şehrinde aynı zamanda ilim, edebiyat, musiki ve siyaset alanlarında da çok sayıda değerli şahsiyetler yetiştirmiştir. Bu değerlerin ilmi metotlarla araştırılması bu sempozyumun temel hedefini oluşturmaktadır. Bütün bunlardan başka, Üniversitemiz bünyesinde bir “Harput Musikisi Topluluğu” da kurulmuştur. Bu topluluk, konservatuvar öğrencilerimizden oluşmakta ve Harput Musikisini hem ilimiz hem de ülkemiz genelinde tanıtmaya ve sevdirmeye çalışmaktadır. Üniversitemiz bundan sonra da Elazığ ve Elazığ Halkına hem bilimsel hem de kültürel alanlarda fayda sağlamaya devam edecektir. Zira bunu Üniversitemizin asli bir görevi olarak görmekteyiz” dedi.
2

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da, Elazığ’ın kadim bir kültürün yaşandığı bir şehir olduğunu ifade ederek, “4 bin yıllık değişik kültürlerle birlikte değişik medeniyetlerin birlikte yaşadığı, kardeşliğin, muhabbetin ve sevginin göstergesinin olduğu aziz bir şehirdir Elazığ” diye konuştu. Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ise konuşmasında, bu tür toplantıların illerin gelişimi noktasında önemli olduğunu belirterek, “ Bütün şehirlerin ruhu vardır. Şehirler insanlar gibi, tabiat gibi, canlılar gibi ruh sahibidirler. Kendi elimizle kurduğumuz şehirleri zaman zaman çok çeşitli sebeplerle yapıcı sebeplerle kurduğumuz şehirleri bazen yine yapıcı olduğu iddiasıyla yıkıcı sebeplerle yok ederiz. Aslında tarihin belli bir dönemini sadece bugün fotoğrafla kalır hale getirmişiz” dedi. Elazığ Milletvekili Şuay Alpay da, Elazığ’ın insanlık değerlerinin zirve yaptığı güzel bir coğrafya üzerinde olduğunu belirterek, üzerinde bulunduğumuz Elazığ’ın kadim medeniyet merkezi olduğunu ifade etti.

Kongrede son olarak konuşan Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak da, şehirlerin medeniyetlerin oluştuğu yerler olduğunu anımsatarak, “Bu anlamda Elazığ’ın küresel değerlerin önemli katkılar yapmış bir vilayet olduğunu bugünkü konuşmalarda bir kez daha görmüş olduk. Tarihe ve medeniyete yapılan bu katkının bundan sonrada da devam etmesi gerekiyor. Atatürk’ün 77 yıl önce Elazığ’a geldiğinde gelecek için insanlara verdiği heyecan, 77 yıl sonra bugün bir kez daha tekrarlanıp, geleceğe yönelik medeniyete yeni katkılar yapmanın bir başlangıcı olmalıdır diye düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından oturum başkanlığını Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın yaptığı panel ile program devam etti. Çeşitli bildirilerin sunulacağı “Tarihten Günümüze Elazığ” konulu uluslararası kongre, 3 gün boyunca Fırat Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Düzenleyen: Uğur Gürtürk

Bir Yorum Yazın