Camiler ve Din Görevlileri Haftası

  • Haberin Tarihi: 13 Ekim 2014
  • Bu haber 1390 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Cami ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle basın bildirisi yayınlandı

Her yıl 01-07 Ekim tarihleri arasında kutladığımız Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu sene kurban bayramı münasebetiyle 13-19 Ekim tarihlerinde kutlanacaktır.

Camiler Allah’ın evi olarak nitelendirilen ibadet ve dini merasimlerin yapıldığı ve insanı ve sosyal hayatı etkileyen taşıdığı manası itibariyle de kutsanan çok önemli mekânlardır. Önemini de Kâbe’nin birer şubesi mesabesinde olmasından yani Allah’ın evi olmasından alırlar.

Camiler Allah’ın evleri, oraya gelenler ise ev sahibi olan Allah’ın (c.c.) misafirleridir. Nitekim insanlar için ilk kurulan Mabedin adı Beytullah (Allah’ın evi)’tır. Tevbe suresi 18. ayette Allah şöyle buyurmaktadır.“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.”

Camiler Müslümanlık nişanıdır. Her nerde görülürse görülsün orda müslüman insanların yaşadığı hemen anlaşılır. Camiler birer eğitim mekânlarıdır. Daha ilk dönemde başlayan bu eğitim ve öğretim günümüzde de gerçekleştirilen vaazlarla, Cuma gününde okunan hutbeler ile toplum ve fert hayatını ilgilendiren konulara yer verilmektedir. Müminlere her türlü kötülüklerden uzak durmalarının yanında; her türlü iyilik ve güzellikler, insan sevgisi, vatan, bayrak, ezan, Kur`an sevgisi, ana-babaya saygı, büyüklere hürmet, küçüklere sevgi vaaz ve hutbelerde dile getirilmektedir.

Türk Milleti; İslamiyet’i kabulünden sonra Allah’a bağlılığını ve dinine saygısını göstermek için inşa ettiği mekânın bölümleri ve materyallerine inancını nakşetmiştir. İnşa edilen bu ihtişamlı mabetler sosyal ve kültürel hayatımızda önemli abideler olarak yer almaktadır. Bu eserlerde ibadetin dışında eğitim, sağlık, kültür, hayri ve sosyal hizmetlerin sunulduğu bölümlerin yer alması ile insana ve topluma hizmet hedeflenmiştir.

Camilerin toplum hayatındaki konumu ve etkisini hatırlatmak, milletimizin camiler ile ilişkilerini içeren hizmetlere dair mesaj sunmak ve daha etkin bir din hizmeti için Din Görevlilerinin önemi, mesleki-sosyal problemleri ve çalışma şartlarının değerlendirildiği etkinliklerle Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız bu haftada Camilerde kütüphane oluşturulması, kitap dağıtımı, konferans ve paneller, organ ve kan bağışı kampanyaları, ödüllü şiir ve kompozisyon yarışmaları, radyo ve TV programları ve benzeri aktiviteleri gerçekleştirmektedir. Bunlara ek olarak cami ve kurs yaptıran hayırsever vatandaşlara plaket verilmekte, personel arasında; Hafızlık, Kur’an’ı Kerim ve ezanı güzel okuma, hutbe ve şiir yazma gibi yarışmalar düzenlemekte, haftaya özel hutbe okunmakta, vaazlar verilmekte ve Kur’an-ı Kerim ve mevlit programları tertip edilmektedir.

Kutlanan bu haftada ismi bulunmasına rağmen Din görevlileri fail olmaları gerekirken meful olarak hep geri planda kalmış yaşadıkları sorunları ve mesleki sıkıntıları gündeme getirilmemiştir. Din görevlilerine bu haftalarda sadece görev ve sorumlulukları hatırlatılır. Sorunları ve yaşadıkları dikkate alınmmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlarımızdan Ahmet Hamdi AKSEKİ yayınladığı genelgede: Hayrat hademesinin ne kadar ağır hayat ve maişet şartları altında Kutsi vazifesinde azim, feragat ve tevekkül ile sebat ettikleri herkesçe bilinen bir hakikattir. Bununla beraber hayrat hademesinin Allah katındaki ecirlerinin azim, mesailerinin meşkûr olduğunda hiç şüphe yoktur. Onlar, hayatlarını camilerimizin lahutî ve nuranî sinesine vakfeyleyen bahtiyar ve Mübeccel bir zümre teşkil etmektedir. Hiçbir zümre, Allah’ın ve Peygamberin medh-ü senasına onlar kadar mazhar olmamıştır.

Şeklinde Tebrik ve tebcil ederken bugün; Sunduğu gözden ırak samimi hizmeti ile millet ve devlet arasında gönül köprüsü olan Dini hayatın yaşanmasında rehberlik eden, Günde 5 defa Allaha davet eden, Allah kelamı kuranı ögreten, Allah ve peygamber buyruk ve tavsiyelerini vaaz eden, iyiliğe, güzelliğe, doğruya çağıran, insanlarımıza doğumundan ölümüne kadar yüksünmeden hizmet veren, toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında mihmandarlığı ile sosyal hayata katkı sağlayan, Diyanet İşleri Başkanlığının yüzünü ağartan kanaat önderi vefakâr Din görevlilerimizin sahipsizliği üzüntü verici boyuttadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sunduğu hizmetin en önemli unsuru olan Din Görevlilerinin toplumumuzun sosyal ve kültürel hayatına katkısını önemsemeli, emeği küçümsenmemeli ve hafife almamalıdır. Diyanetin Kutlu doğum haftasında kutlama temaları olarak belirlediği MERHAMET, PAYLAŞIM, KARDEŞLİK, İNSANLIK ONURU VE SAMİMİYET duygularını öncelikle görevlilerine yansıtmalarını özlemle beklemekteyiz.

Diyanet çalışanlarının ilkeli, kararlı ve sorumlu sendikası olan Türk Diyanet Vakıf-Sen, Diyanet çalışanlarının ve Din görevlilerimizin yarınlara umutla, güvenle ve huzurla bakabileceği bir ortamın hazırlanmasına katkı sağlamaya devam edecektir.

Kutladığımız Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın, Diyanet çalışanlarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz, Yüce dinimiz İslam’a ve milletimize hizmetkârlık yapıp Din Hizmeti sunup vefat etmiş hocalarımıza Yüce Allah’tan (cc) rahmetler niyaz ediyoruz. Bütün görevlilerimize başarılar diliyoruz, yıllarca görev yaparak emekliye ayrılmış görevlilerimiz ile şu anda binbir türlü sıkıntılara katlanarak görev yapan vefakâr görevlilerimize sevgi, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. 13/10/2014

Bilal Dal (Türk Diyanet Vakıf-Sen Elazığ Şube Başkanı)

Bir Yorum Yazın