Belediyeden İş Yeri ve Ofis Satışı

  • Haberin Tarihi: 2 Ekim 2014
  • Bu haber 911 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Belediyeden İş Yeri ve Ofis Satışı

Belediye İş Merkezi’nde bulunan dükkân ve ofislerin ihaleyle satışı yapılacak

Mülkiyeti Elazığ Belediyesi’ne ait Gazi Caddesi Belediye İş Merkezi’nde bulunan dükkân ve ofislerin ihaleyle satışı yapılacak. Belediye İş Merkezi’ndeki 21 işyeri ve 2 ofisin ihalesi 09.10.2014 Perşembe günü saat 13.00’de Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

İsteklilerin ihaleye katılmak için;

-Kanuni ikametgâh belgesi,
-T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için),
-İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması) gerekiyor.

Ayrıca, geçici teminat, isteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi şartı da aranıyor.
İhaleye katılacaklar ihale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz ile Belediye’den alınacak olan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartnameyi hazır bulundurmak zorunda.

Düzenleyen: Uğur Gürtürk

Bir Yorum Yazın