Diş Hekimi Başhekim Olamaz!

  • Haberin Tarihi: 4 Temmuz 2014
  • Bu haber 1424 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Diş Hekimi Başhekim Olamaz!

 

Aktif Sağlık Sen  tarafından merkezimize iletilen basın duyurusunu aynen yayınlıyoruz ;

Bundan iki yıl önce, 15 Temmuz 2012 tarihinde sıra dışı fikirlerimizi hayata geçirmek için, hayatı ve sistemleri sorgulayan sıra dışı bir avuç insanla yola çıkarak Aktif Sağlık Sen’i kurmuştuk. Kurulduğumuz ilk günden itibaren sorgulayan ve ezberleri bozan çıkışımızla birlikte siyasi yandaşlık yapan sarı sendikalar rahatsız olmuş, bizler için demediklerini bırakmamışlardı. Bu gün geldiğimiz noktada ise üyelerini sayılacak bir meta gibi gören, onları bizden olanlar ve bizden olmayanlar veya bizimkiler/ötekiler şeklinde ayıran sendikacılar olduğunu görüyoruz. Sendikal tercihlerinden dolayı mobbing ve haksızlığa uğrayan sağlık personellerinin hiçte az olmadığını görüyoruz.

Bu gün için, ülkemizde kamu sendikacılığı siyasete ve idari makamlara adam taşımak için kullanılan bir araçtan öteye gitmemiştir. Bazıları için, siyasi yandaşlık ve bireysel menfaatler her şeyin üzerinde görülmektedir. Hatta bazıları için inançları kullanmak da dahil amaca ulaştıran her yol mubahtır. “Bizim için sendika araçtır” diyenlerin asıl amaçlarının ne olduğunu? Allah bilir. Ancak, bizim sağlık sahada bildiğimiz ve gördüğümüzse çok farklıdır. Sahada gördüğümüz birkaç husus hakkında 20 Mart 2014 tarihinde sağlık bakanlığına son derece basit cevapları olan ve hemen herkesin bildiği ancak dillendiremediği 7 tane soru sorduk ve görüş istedik.

Ne tuhaf ki, bakanlık görevlileri hangi birime göndereceklerini şaşırıp bize geri döndüler. Ve tam tamına 100 gün sonra cevap verdiler. Ya vermeselerdi? Çoğumuzun yaşadığı gibi idareler sıkıntılı gördükleri başvuruları sümen altı edip cevap vermeyebiliyor. Neydi bu sorular;

1.)      Tıp Alanında Doktorası ile yasada geçen alanlarda lisans yada yüksek lisansı bulunmayan “DİŞ TABİPLERİ” herhangi bir kuruma Baştabip olabilir mi?

2.)      Halk Sağlığı Kurumlarına bağlı İlçe Devlet Hastaneleri ile İlçe Entegre Hastanelerinde görev yapan Diş Tabipleri bu kurumlara Baştabip olabilir mi?

3.)      Halk Sağlığı Kurumlarına bağlı İlçe Devlet Hastaneleri ile İlçe Entegre Hastanelerinde görev yapan Pratisyen Hekim, Uzman Hekim yada Aile Hekimliği Uzmanı var iken kurumda görevli Diş Tabipleri Baştabip olabilir mi? Olabilirse usul ve esasları nelerdir?

4.)      Kurumda görevli Pratisyen Hekim, Uzman Hekim ya da Aile Hekimliği Uzmanı var iken Diş Tabipleri kurum amiri, ilçe sağlık müdürü, TSM sorumlu hekimi olabilir mi?

5.)      5258 sayılı yasaya tabi çalışan Aile Hekimleri kurum amiri, ilçe sağlık müdürü, TSM sorumlu hekimi vb. görevlerini yürütebilir mi?

 6.)      Sağlık Bakanlığı, TKHK ve THSK onayı bulunmadan; İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği, İlçe Entegre Hastanesi Baştabipliği, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl yada İlçe TSM Sorumlu Hekimliği vb. görevler yürütülebilir mi?

 7.)      Sayılan mevzuatlara aykırı şekilde atanan yada Sağlık Bakanlığı, TKHK ve THSK onayı bulunmayan bu kişilerin tesis ettiği iş ve işlemler hukuken geçerlimidir?

Sorularımıza yönelik Sağlık Bakanlığının (THSK) cevabını dikkate değer bulduğumuz için sizlerle paylaşma ihtiyacı duyduk. Bakanlık, eğer sağlık kurumunda uzman tabip ve pratisyen tabip yok ise Diş Hekimlerinin Başhekim olarak ikinci görev yürütebileceğini bildirmiştir. Bizler ise tam aksini düşünüyor, sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu, hekimin olmadığı yerde Başhekimin ebe veya hemşirenin olmadığı yerde ise Başhemşirenin (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü) olamayacağını savunuyoruz.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatındaki ilçe entegre hastanelerini tekrar gözden geçirmeli ve yeniden bir değerlendirme yapmalıdır.

Bizler Sağlıkta kaynak israfının önüne geçirmesini istiyoruz. İdarecilerin sağlık yönetimi alanında eğitim almış deneyimli ve liyakatli kişilerden seçilmesini istiyoruz. Henüz mesleğinin ilk yılında iken asaleti bile tasdik olmamış memurların idareci yapılması kadar tehlikeli ve vebali büyük iş olamaz.

Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı dileğiyle.

Bir Yorum Yazın